Biofolium

Drukwerk dat per definitie bestaat uit meer dan één pagina.


Als een bedrukt of beschreven vel papier éénmaal is gevouwen, wordt dit een bifolium of abusievelijk ook wel bifolio genoemd. Een bifolium telt twee folia of vier bladzijden. Als de bladen in een boek of manuscript niet per bladzijde zijn genummerd, dan wordt gesproken van folia. De twee kanten van een folium worden aangeduid met recto en verso.