Correctieproef

en extra controle op eerder uitgevoerde correcties


Correctieproef 1: Een (volgende) proef die laat zien dat de correcties op een eerdere proef correct zijn uitgevoerd (revisieproef).

Correctieproef 2: Een stroken- of opgemaakte proef die de door de zetter aan te brengen correcties bevat, waaraan de auteurscorrecties zijn toegevoegd.