CTP

Twee benamingen betreft een druksysteem en een druktechniek


Computer-to-plate: systeem in drukkerijen waarbij de offsetplaten zonder tussenkomst van films geproduceerd worden.
Computer-to-press: techniek waarbij de plaatbelichting op de drukpers plaats vindt, zoals bij DI-drukpersen.