ISO certificering

Toetst kwaliteitsnormen waar bedrijven aan moeten voldoen


De afkorting ISO staat voor International Standard Organisation. In het Nederlands ook wel Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Deze organisatie stelt - zoals de naam al zegt - kwaliteitsnormen vast voor bedrijven. Indien je als bedrijf kunt aantonen dat je aan deze normen voldoet, ontvangt het een ISO-certificaat. In de grafische wereld komt de ISO 9001 certificering het meest voor. Deze onafhankelijke organisatie is gevestigd in Zwitserland.