UV-droging

Een proces waarbij de UV-gevoelige deeltjes in de inkt verstevigd worden


UV-droging is een chemische drogingswijze door niet-oxydatieve polymerisatie. In de drukinkten bevinden zich UV-gevoelige deeltjes die onder invloed van UV-licht (speciale lampen) een versteviging van de speciale bindmiddelen veroorzaken. Dit proces vindt in een fractie van een seconde plaats door elektromagnetische stralen uit het golflengtegebied van 100 tot 400 nm. De stralen kunnen een snelle chemische droging (polymerisatie) op gang brengen.